Wersja enova365 z numerem 2212.6.18

Opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2212.6.18.

W wersji udostępniono zmiany w obszarze Kadry i Płace związane z:

  • dostosowaniem struktury deklaracji ZUS do wysyłki do nowej metryki dla wersji 10.02.002 programu Płatnik,
  • aktualizacją formularzy ZUS DRA, ZUS RCA,
  • dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właścicieli,
  • nowym wzorem świadectwa pracy,
  • aktualizacją raportów i wydruków.

 

Zobacz ulotkę do wersji 2212.6.18

instalator standard enova365 2212.6.18

instalator multi enova365 2212.6.18