Aktualności

Nowa wersja enova365 2401.1.3 W dniu 26.01.2024 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2401.1.2. W wersji udostępnione zostały zmiany związane ze zmianami w przepisach prawa na rok 2024 w modułach Handel, Kadry Płace oraz Księgowość.    Moduł Handel:...
Została opublikowana wersja enova365 2310.2.5. Wersja zawiera nowości rozwojowe oraz poprawki błędów. Szczególną uwagę zwracamy na nowe funkcjonalności w obszarze Produkcji zaawansowanej oraz Projektów i budżetowania. Najważniejsze zmiany w wersji 2310.2.5: W module Handel: Dokumenty...
Opublikowana została wersja enova365 2310.1.2 Wersja zawiera nowości rozwojowe oraz poprawki błędów i kierowana jest przede wszystkim do klientów posiadających moduł KiP. Najważniejsze zmiany w wersji 2310.1.2. W module Systemowym: Interfejs użytkownika Dodano czynność Organizuj...
W dniu dzisiejszym opublikowana została wersja rozwojowa enova365, oznaczona numerem 2306.2.7. Wersja zawiera nowości rozwojowe oraz poprawki błędów i kierowana jest przede wszystkim do klientów posiadających moduł KiP. Najważniejsze zmiany w wersji 2306.2.7: W module Kadry i Płace:...
Opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2306.1.5. Wersja jest skierowana przede wszystkim do klientów posiadających moduł Kadry Płace oraz Handel. Ponadto wprowadzone zostały modyfikacje w module Flota. Najważniejsze zmiany w wersji 2306.1.5: W module Kadry Płace:...