Wersja enova365 2401.3.7

Opublikowana została wersja enova365 2401.3.7

W wersji udostępnione zostały nowości funkcjonalne w modułach Kadry Płace, Księgowość, Handel oraz CRM.

Przypomimany, że od wersji 2404 (planowana data wydania: 22 kwietnia 2024) system enova365 będzie udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię jaką jest Microsoft .NET6.

Do prawidłowej instalacji tej wersji wymagany jest kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta.

Więcej informacji o enova365 w wersji .NET6 przeczytasz w artykule.

W module Kadry Płace:

  • Umowa o pracę Dodano możliwość wyświetlenia i eksportu do arkusza excel w formacie tekstowym w postaci jednej kolumny informacji o wymiarze etatu.
  • Właściciel Poprawiono wyliczanie podstawy składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania właściciela na podatek naliczany według skali lub na podatek liniowy.
  • Właściciel Poprawiono wyliczanie okresu zawieszenia działalności w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej właścicieli.

W module Księgowość:

  • Deklaracje CIT Zmieniono dostępność funkcji generowania deklaracji CIT-8ST w zależności od dostępnego obszaru funkcjonowania.
  • Grupy VAT Poprawiono błąd, który w pewnych sytuacjach uniemożliwiał wygenerowanie scentralizowanej deklaracji VAT-UE w konfiguracji Grupy VAT.

W module CRM:

  • Korespondencja masowa Poprawiono wyświetlanie nazwy Instytucji finansowych PPK, Urzędów skarbowych, Urzędów celnych, Banków podczas dodawania ich do Korespondencji seryjnej.

W module Handel:

  • Umowy cykliczne W Opcjach na zakładce Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodano parametr o nazwie 'Edycja stanu początkowego elementu rozliczeniowego na pozycji umowy dostawy
  • Umowy cykliczne W Opcjach na zakładce Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodano parametr o nazwie 'Edycja stanu bieżącego elementu rozliczeniowego na pozycjach umowy dostawy z tym samym urządzeniem/licznikiem i z taką samą jednostką
  • Deklaracja Intrastat Zaktualizowano generowanie IdKontrahenta w deklaracji Intrastat Wywóz.

 

Szczegóły znajdziesz w ulotce.

Zobacz ulotkę do wersji 2401.3.7

instalator standard enova365 2401.3.7

instalator multi enova365 2401.3.7