Wersja enova365 2206.3.5

Została opublikowana wersja enova365 oznaczona numerem 2206.3.5

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Kadry Płace i HR oraz Finanse i Księgowość.

Kadry Płace:

Dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-11(29), PIT-8AR(12) oraz PIT-R(21) do nowych schematów opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Księgowość:

Zaktualizowane w systemie wartości odsetek obowiązujące od 08.09.2022 r.

Aktualne wartości poniżej:

✓ Odsetki ustawowe – 10,25%

✓ Odsetki ustawowe za opóźnienie – 12,25%

✓ Odsetki maksymalne – 24,5%

✓ Odsetki od zaległości podatkowych – 16,5%

 

Zobacz opis zmian do wersji 2206.3.5

instalator standard enova365 2206.3.5

instalator multi enova365 2206.3.5