Wersja 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

2 lipca 2020 opublikowana została specjalna wersja 2005.1.1 enova365 związana z nowym Płatnikiem. Wersja ta wymaga konwersji bazy i jest obligatoryjna dla każdego Klienta posiadającego moduł Kadry Płace.

Moduł Kadry i Płace:

Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole "Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek", które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK.
Zaktualizowano wskaźniki:

Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki - koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;
Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki - koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;
Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020...31.07.2020;
Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.

Zaktualizowano wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
Zaktualizowano wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych:

Zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Zobacz ulotkę do wersji 2005.1.1

Pobierz wersję 2005.1.1 (standard)