Wersja 2004.0.1 z dnia 12.05.2020

Została opublikowana wersja enova365 o numerze 2004.0.1, w której zaimplementowane zostały następujące zmiany w poszczególnych modułach:

 

CRM:

Mechanizm notyfikacji e-mail i SMS:

dodawanie obrazków do wiadomości e-mail metodą Drag&Drop,

spellchecker – mechanizm sprawdzania pisowni przy tworzeniu wiadomości e-mail,

możliwość szybkiego usuwania powiązań między zadaniami,

rozszerzenie pola Nietypowe miejsce lokalizacji.
 

HANDEL:

Obsługa protokołu Posnet online (drukarki fiskalne).

Workery liczące marżę - ujednolicenie działania.

Indywidualna marża/narzut dla danej definicji ceny.

Kompletacja - zmiana powiązania pozycji KPLW ze składnikami produktu w karcie towaru.

Słownik definiowalnych nagłówków i stopek formularzy dokumentów.

Generowanie pliku XML z Intrastatem za pomocą mechanizmów EDI.

Zbiorcza zmiana grup towarowych VAT na pozycjach dokumentu.

Zbiorcza zmiana procedur VAT na zatwierdzonych dokumentach.
 

WORKFLOW/DMS:

Kontrolka z elementami BPMN w HTML – dotąd tylko okienka.

Dwa tryby projektowania procesu w HTML:

modelowania - analiza i modelowanie procesu,
wdrożenia - uruchamianie procesu w wersji produkcyjnej.

Role procesowe pozwalają na określenie operatora dla wszystkich zadań.

Dostosowanie edytora Forms do nowych funkcjonalności.
 

BUSINESS INTELIGENCE:

Wykresy BI – nowe funkcje na wykresach – obracanie, podpisy na osiach, nowy intuicyjny podział na typy i warianty wykresów, wykresy z 2 osiami Y.
Licencje BR w BI – umożliwienie płynnej pracy w przypadku różnych konfiguracji licencji pomiędzy klientem – biurem.
Drukowanie paneli BI – możliwość tworzenia wydruków paneli.

Funkcjonalnie:

czyszczenie ustawień na filtrach – dostępne w modelach danych i wizualizacjach
dodanie możliwości tworzenia wizualizacji z poziomu modeli danych
modyfikacja kalkulatora do tworzenia warunków
modele techniczne
filtr model standardowy
możliwość nadawania obszarów podczas tworzenia domen i edycji niestandardowych
możliwość wykorzystania zestawu czasu jako pola grupującego podczas generowania modelu danych w formie raportu
zmiany w sposobie tworzenia złączeń – możliwość edycji pierwszego złączenia w konfiguratorze
funkcja distinct – możliwość wygenerowania unikatowych danych na domenie/raporcie
 

KADRY PŁACE:

Nowa wersja enova365 dotyczy przede wszystkim Klientów składających Deklaracje WN-D za osoby niepełnosprawne, w celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń.

Umożliwiono odnotowanie w kartotece pracownika zgody na pracę 8 godzinną oraz pracę w nadgodzinach dla pracowników, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności.
Wprowadzono możliwość ustawienia w programie, czy na deklaracji PPK: Rozliczenie składek mają być generowane zerowe raporty. "Naliczaj zerowe raporty”- parametr domyślnie przyjmuje wartość "NIE", co oznacza, że na deklaracji PPK: Rozliczenie składek nie będą generowane zerowe raporty. W przypadku ustawienia parametru na "TAK", na deklaracji będą wykazywane osoby, które podlegają składkom PPK, ale w danym miesiącu składka nie została naliczona np. ze względu na nieobecność chorobową pracownika. Parametr został również obsłużony przy konfiguracji wielooddziałowej i jest dostępny także na definicji oddziału, aby dla każdego oddziału użytkownik programu mógł zdecydować odrębnie, czy zerowe raporty mają być generowane.
PPK - seryjna operacja przystąpienia do PPK - dodano możliwość edycji daty przystąpienia
W Pulpicie pracownika na liście Dane finansowe dodano zakładkę Dokumenty PPK, umożliwiającą wgląd do udostępnionych deklaracji PPK.
W Pulpicie pracownika na zakładce Czas pracy i nieobecności/Lista nieobecności, na formularzu nieobecności wyświetlono zakładkę Korekty, która nie była wcześniej widoczna.

Zobacz ulotkę do wersji 2004.0.1

Pobierz wersję 2004.0.1 (standard)