Wersja 2003.2.3 (2003.2.3.18023) z dnia 05.05.2020

Została opublikowana  wersja enova365 o numerze 2003.2.3 (zastępująca wersję 2003.2.2), w której zaimplementowane zostały następujące zmiany:

 

KADRY PŁACE

 

Zmiany w zakresie szkoleń BHP – wydłużenie ważności szkoleń BHP okresowych
Nowe wzory raportów:

Wniosek RSP-C - świadczenie dla zleceniobiorców, składany za zleceniobiorców przez przedsiębiorców
nowy wzór oświadczenia ZUS do opieki
podkładka generowana do Excela wykazu pracowników do dofinansowań FGŚP

Aktualizacja wskaźników – opieka, wydłużenie okresu epidemii
Nowa czynność do seryjnej zmiany kwoty wynagrodzeń wraz z czynnością do przywrócenia
Aktualizacja Ewidencji czasu pracy pod kątem postojów (5 ewidencji)
Poprawa błędów: chorobowe (3 błędy), Postojowe a inna waluta niż PLN
Obsługa postojowego na zestawieniach czasu pracy
Zmiana w rozliczeniu składek PPK związana z interpretacją przepisów naliczania składek PPK za okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy
Poprawiono naliczanie pomniejszenia 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki.

KSIĘGOWOŚĆ

Poprawa w e-deklaracji CIT8 w zakresie niestandardowej kolejności pól 74, 76 oraz 75, 77
Aktualizacja odsetek od 9 kwietnia 2020 oraz korekta stopy odsetek w transakcjach handlowych
Poprawa błędnej aktualizacji odsetek w transakcjach handlowych wykonanej w wersji 2003.1.1

 

Zobacz ulotkę do wersji 2003.2.3


instalator enova365 2003.2.3