Nowa wersja systemu enova365 2001.0.2

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2001.0.2 enova365.
 

Ważna informacja: wersja ta dotyczy tylko Klientów, którzy posiadają moduł Kadry Płace.

 

Wersja 2001.0.2 skierowana jest do firm, które nie płacą, jako zakład pracy zasiłków.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w takiej sytuacji na Deklaracji PIT 11 (25) przychody ze stosunku pracy i zaliczki podatku należy wykazać zawsze w wierszu pierwszym lub drugim.

UWAGA:
Dodatkowe wyjaśnienie do Wersji 2001.0.1.
Dotyczy deklaracji PIT 11(25) dla osób poniżej 26-go roku życia
W związku z najnowszymi zmianami dotyczącymi wykazywania przychodów ze stosunku pracy oraz zasiłków na deklaracji PIT11 (25) Krajowa Informacja Podatkowa udziela różnych informacji w zakresie wykazywania łącznej kwoty zaliczki podatku dla 26-latków. W systemie enova365 w deklaracji PIT 11 (25) przychody 26-latka wykazujemy w wierszu drugim, a kwotę zasiłku wykazujemy w wierszu 8 natomiast łączną zaliczkę podatku od tych przychodów wykazujemy w wierszu 8 pozycji 68.Wersja 2001.0.1 zawiera:


Nowe funkcjonalności:

Wskaźniki. Zaktualizowano wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy (procent). Od 2020 roku nowa wartość składki wynosi 0,45%.

 

Poprawione funkcjonalności:
Podatki 26. Poprawiono wyliczanie pola "Suma składek na ubezpieczenia społeczne (pomn.podst.opodatkowania)". W przypadku kiedy na wypłacie rozliczającej korektę nieobecności z opcją miesięcy wstecz jeden dla osób do 26 roku życia znajdowały się różne elementy wynagrodzenia, w niektórych przypadkach błędnie naliczane były ujemne składki ZUS pomniejszające podstawę opodatkowania wykazywane na deklaracji PIT.
Deklaracje PIT. Zgodnie z opublikowanym wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów wprowadzono zmianę do wykazywania zaliczki podatku na deklaracji PIT-11(25). W przypadku, gdy pracownik osiągnął zarówno przychody ze stosunku pracy jak i zasiłku, to łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w części E w wierszu 8. Inne źródła. Jeżeli pracownik będzie miał wykazane przychody w wierszu 1 i nie będzie miał zasiłków, to zarówno przychód ze stosunku pracy jak i zaliczka podatku będą wykazane w wierszu 1. Jeżeli pracownik otrzyma przychody ze stosunku pracy oraz zasiłek, to przychód ze stosunku pracy zostanie wykazany w wierszu 1, kwota zasiłku w wierszu 8, natomiast łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w wierszu 8. Podobnie w przypadku, gdy pracownik do 26 roku życia otrzyma przychody ze stosunku pracy wykazywane w wierszu 2 oraz zasiłek, to przychód ze stosunku pracy do 26 roku życia zostanie wykazany w wierszu 2, kwota zasiłku w wierszu 8, natomiast łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w wierszu 8.
Deklaracje PIT. Na formularzu deklaracji PIT-11(25) zmieniono sposób wyliczania okresu za jaki liczy się deklaracja. Jeżeli Data deklaracji jest późniejsza niż rok, za który deklaracja jest naliczana, to deklaracja jest liczona za cały rok z pominięciem okresów korygowanych.
Deklaracje PIT zbiorcze. Poprawiono dodawanie deklaracji PIT do deklaracji zbiorczych. W przypadku, gdy deklaracja PIT-11 była za okres krótszy niż pełen rok (pracownik zwolniony w trakcie roku), to na formularzu deklaracji zbiorczej PIT-11Z po wybraniu przycisku Dodaj lub usuń deklaracje taki pracownik nie pojawiał się na liście.

Wydruki
Deklaracje PIT. Na formularzu deklaracji PIT-4R (9) został podpięty wydruk Informacja miesięczna PIT-4R (9).
Deklaracje PIT. Umożliwiono generowanie wydruku PIT 11 - Zestawienie w mechanizmie repx w przypadku, kiedy w konfiguracji programu wybrany jest mechanizm raportowania aspx. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych.


 

Zobacz ulotkę do wersji 2001.0.2

Pobierz wersję 2001.0.2 (standard)