Nowa wersja enova365 z numerem 2306.2.7.

W dniu dzisiejszym opublikowana została wersja rozwojowa enova365, oznaczona numerem 2306.2.7.

Wersja zawiera nowości rozwojowe oraz poprawki błędów i kierowana jest przede wszystkim do klientów posiadających moduł KiP.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.2.7:

W module Kadry i Płace:

  • Nieobecności Dodano dwa nowe rodzaje nieobecności związane z opieką: „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”. Dodanie tych nieobecności pracownikowi pomniejszy wynagrodzenie, ale nie spowoduje wypłaty zasiłku. Nieobecności te są wykorzystywane w przypadku niedostarczenia przez pracownika druku ZUS Z-15. W związku z tym, umożliwiono dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15. Na formularzu nieobecności w czynnościach, dodano opcję „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”. W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności, dla typu nieobecności „Usprawiedliwiona bezpłatna” dodano przyczynę „Urlop opiekuńczy bez zasiłku”.
  • Deklaracja ZUS DRA Dostosowano algorytm naliczania deklaracji ZUS RSA w celu prawidłowego rozliczenia w deklaracji nowo dodanych definicji nieobecności. Nieobecności o nazwie „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)” wykazywane będą w deklaracji ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 151.
  • Import z PUE Dodano możliwość określania, jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas automatycznego importu z PUE ZUS dla zwolnienia lekarskiego związanego z opieką.
  • KZP, ZFM Umożliwiono zaznaczenie na kontrahencie, że będzie on dostępny w funkcjonalności KZP, ZFM. W tym celu na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” dodano kategorię „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM” wraz z opisem „Fundusz pożyczkowy”. Na definicji funduszu pożyczkowego umożliwiono wskazanie kontrahenta, który ma przypisaną kategorię „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce „Rozliczenia i żyranci” w sekcji „Rozliczenia” dodano pole „Organizacja zarządzająca”. Na formularzu pożyczki umożliwiono wskazanie informacji o rachunku bankowym, na który będzie spłacana pożyczka. W tym celu na formularzu pożyczki w zakładce „Warunki spłaty” w sekcji „Warunki spłaty pożyczki” dodano pole „Indywidualny rachunek bankowy”.
  • Wskaźniki Zaktualizowano wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.10.2023 r. przyjmuje wartość: 104,0%.

W module Ewidencja Środków Pieniężnych:

  • Odsetki Zaktualizowano w systemie wartości odsetek ustawowych, ustawowych za opóźnienie, maksymalnych i odsetek od zaległości podatkowych, obowiązujących od 07.09.2023 r.

 

Zobacz ulotkę do wersji 2306.2.7.

instalator standard enova365 2306.2.7.

instalator multi enova365 2306.2.7.