Nowa wersja enova365 2306

Nowa wersja enova365 2306

W wersji udostępniliśmy nowości funkcjonalne w obszarach enova365 Księgowość, Kadry Płace, Handel i magazyn, Workflow, CRM i Sprzedaż oraz Business Intelligence.

W wersji 2306.0.0 udostępniliśmy również dwie duże nowości:

W module Handel:

 • KSeF Na formularzu importu dokumentów z KSeF dodaliśmy kolumnę „Rodzaj dokumentu”, informującą o typie dokumentów.
 • KSeF Dodaliśmy identyfikację nazwy kontrahenta dla jednoosobowych działalności w importowanych fakturach z KSeF.

Moduł Flota – umożliwia ewidencjonowanie informacji na temat posiadanych pojazdów oraz pełną opiekę nad powierzoną flotą. W połączeniu z modułem Księgowość (Ewidencja pojazdów) pozwala na szybkie rozliczenie przejazdów oraz wykonanych tras. Dzięki integracji z Handlem umożliwia wystawienia dokumentów i rozliczania ich. Funkcjonalności modułu obejmują: ewidencjonowanie pojazdów, ich rezerwację, ewidencjonowanie zdarzeń związanych z użytkowaniem samochodu, rejestrowanie ubezpieczeń, szkód oraz mandatów. Pełna dokumentacja dla modułu dostępna jest w Bazie Wiedzy enova365 pod adresem: https://dok.enova365.pl/Topic/38419

 • Dodaliśmy obsługę parkingów i miejsc postojowych. Dodaliśmy listę Parkingi. Zawiera ona wykaz parkingów oraz przypisanych do nich miejsc postojowych. Z jej poziomu możliwe jest dodawanie parkingów z przypisaną lokalizacją oraz tworzenie przypisanych do nich miejsc postojowych.

Integracja z Platformą Baselinker – W ramach integracji można wysyłać towary i stany magazynowe, pobierać zamówienia i numery listów przewozowych oraz przesyłać faktury.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306

W module Księgowość:

 • Plan Kont

Udostępniliśmy w systemie nową funkcjonalność tworzenia słowników kontrolnych dla konta księgowego. Korzystając z nowej funkcjonalności użytkownicy zapewniają sobie pełną kontrolę nad budową poszczególnych kont analitycznych. Dzięki funkcjonalności słowników kontrolnych na etapie definiowania planu kont możliwe jest szybkie i podręczne założenie słownika oraz jego elementów, które następnie będą wykorzystywane do przygotowania konta księgowego.

 • Plan Kont

Dla kont księgowych dodaliśmy pola z informacjami o koncie syntetycznym.

 • Praca na wielu bazach

Na formularzu bazy danych znajdującego się na liście „Analizy baz danych” dodaliśmy informację o wyliczonych zaliczkach właściciela na podatek ryczałtowy. Analogiczną zmianę dokonaliśmy także na bocznym oknie podglądu bazy oraz wprowadziliśmy możliwość wyciągnięcia na listę dodatkowego pola z informacją o wysokości obliczonej zaliczki na ryczałt z organizatora listy.

 • Dokumenty RMK

Umożliwiliśmy zbiorcze przygotowanie dokumentów RMK według centrów i grup kosztów, a w konfiguracji wielofirmowej dodatkowo dla wielu firm.

 • Ewidencja pojazdów

Rozszerzyliśmy działanie naliczania kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu o dokumenty typu Magazyn (rozchód wewnętrzny i zewnętrzny).

 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Udostępniliśmy mechanizmy pozwalające na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez operatora Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego.

W module Kadry Płace:

 • Deklaracje ZUS

Umożliwiliśmy podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.

 • Umowa cywilnoprawna

W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy cywilnoprawnej w zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa” dodaliśmy parametr: „Kalendarz indywidualny”.

 • Deklaracja PFRON

Obsłużyliśmy wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką.

W module Business Intelligence:
Merytoryczne – obszar handel Wprowadziliśmy nowe raporty w obszarze handlowym, których podstawowym celem było zastąpienie szeregu pojedynczych wskaźników.

 

Zobacz ulotkę do wersji 2306.0.2

instalator standard enova365 2306.0.2

instalator multi enova365 2306.0.2