Nowa wersja enova365 2204.2.2

Opublikowana została wersja enova365 2204.2.2

Zmiany głównie dotyczą modułów Kadry Płace i Księgowość:

Kadry Płace:

  • Koszty uzyskania przychodu

Umożliwiliśmy wybór okresu rozliczania kosztów autorskich uzupełnianych w kartotece pracownika. Dodaliśmy parametr "Koszty autorskie liczone według", który domyślnie przyjmuje wartość "Daty wypłaty", może przyjąć też wartość "Okresu listy płac".

  • Pracownicy Eksportowi

Zmodyfikowaliśmy naliczanie wypłat w przypadku, gdy pracownik oznaczony jako kierowca z pakietem mobilności miał wypłaconą pierwszą wypłatę w miesiącu bez uwzględnienia diet.

  • Pracownicy Eksportowi

Umożliwiliśmy naliczenie wypłaty ze składkami na fundusz emerytur pomostowych (FEP) dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę.
Pakiet mobilności kierowcy
Dodaliśmy możliwość edycji wartości diet na zakładce Etat/Pracownik za granicą. Dodatkowo na formularzu wypłaty dodaliśmy zakładkę "Pracownik za granicą", na której umieściliśmy informacje odnośnie wartości diet, kwoty obniżenia podstawy składek ZUS oraz kwoty obniżenia podstawy opodatkowania.

  • Pakiet mobilności kierowcy

Do wydruków Paski wypłat oraz Pasek wypłaty w formacie repx dodaliśmy wiersz "Pracownik za granicą" zwierający informacje "Wartość diet", "Kwota obniżenia podstawy składek ZUS", "Kwota obniżenia podstawy opodatkowania", które są naliczone na danej wypłacie.

  • Pakiet mobilności kierowcy

Zmodyfikowaliśmy naliczanie wypłat zawierających składkę na fundusz emerytur pomostowych (FEP).

Księgowość:

  • Deklaracja CIT-8

W związku z rozbudowaniem w wersji 2112.7.12 mechanizmów umożliwiających wykluczenie dekretów zamknięcia podczas przygotowywania rocznego rozliczenia CIT-8 oraz koniecznością uwzględniania dekretów wykraczających poza zakres okresu obrachunkowego, zmieniliśmy sposób pobierania danych do deklaracji CIT-8 na formularzu 31.

  • Deklaracja CIT-ST

Dla eDeklaracji CIT-ST(8) przywróciliśmy aktywność poprzedniej wersji schemy: 1-0E.

  • Praca na wielu bazach

W czynności "Zbiorcze dodawanie CIT8" dodaliśmy możliwość zbiorczego dodawania deklaracji na najnowszym wzorcu formularza CIT-8(31).
 

 

Szczegóły znajdziesz w ulotce.

Zobacz ulotkę do wersji 2204.2.2

instalator standard enova365 2204.2.2

instalator multi enova365 2204.2.2