Nowa wersja 15.4

Wersja 15.4 - 12.03.2019 - wersja związana ze zmianami w przepisach (e-teczki)

 

Wersja 15.4 główne zmiany:

a) Kadry i płace:

• e-dokumentacja pracownicza: funkcjonalności umożliwiające prowadzenie w systemie enova365 elektronicznej dokumentacji pracowniczej zgodnie z zapisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją..

b) Księgowość:
• Nowe wzory deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13)

 

Szczegóły dotyczące nowości zostały udostępnione w ulotce do wersji.

 

Zobacz ulotkę do wersji 15.4

Pobierz wersję 15.4 (standard)