Wersja enova365 2204.1.1

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Business Intelligence, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Procesy, Projekty i usługi, Produkcja.

Najważniejsze zmiany to:

W module CRM:
• dodano możliwość dwustopniowej weryfikacji skrzynek pocztowych gmail.

W module Handel:
• dodano integrację z systemem ExpertWMS, obsługującym magazyn wysokiego składowania.
• dodano dodatek Kurierzy o kolejne usługi dodatkowe: doręczenie w sobotę, edycja kwoty pobrania i ubezpieczenia, dostawa na godzinę.

W module Księgowość:
• dodano naliczenie oraz drukowanie Planu RMK, a także dodano nowy algorytm rozliczania międzyokresowych kosztów (RMK) – Dzienny (wg obrotów).
• dodano wydruk Informacja JPK_VAT, który umożliwia równoczesne wydrukowanie części deklaracyjnej, ewidencyjnej oraz UPO pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K.

W module Produkcja:
• dodano opcję przeliczania proporcjonalnego surowców, która umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości, dla której system wyliczy ilość poszczególnych surowców.
• dodano możliwość definiowania zamienników dla towaru oraz dodaliśmy nową czynność: „Zastosuj zamiennik”, która umożliwia wprowadzenie zamiennika na etapie zlecenia.
• do kalkulacji kosztu zlecenia dodano dwie nowe opcje szacowania kosztu surowców: wg średniej ceny zasobów oraz wg średniej ceny zakupu z możliwością wyboru okresu.
• dodano nowy moduł o nazwie „Parametry produktu”, w którym możliwe jest powiązanie produktu z technologią domyślną, w sytuacji, gdy dany produkt występuje w wielu technologiach.

W module Praca hybrydowa:
• dodano funkcjonalność, która na podstawie rejestrowanych czasów pracy ułatwia rozliczanie podwyższonych kosztów przychodu.
• dodano listę Rejestrowane czasy pracy, pokazującą wszystkie wpisy RCP pracowników.

W obszarze Systemowym:
• dodano ukraińską wersję językową systemu w Pulpitach.
• dodano możliwość zbiorczej wysyłki wydruków za pomocą funkcji Wyślij email dostępnego z poziomu podglądu raportu.

 

Zobacz opis zmian do wersji 2204.1.1

instalator standard enova365 2204.1.1

instalator multi enova365 2204.1.1