Wersja 2012.4.9 (2012.4.9.0)

Zmiany w wersji:

Moduł Handel

Poprawione funkcje

Dokumenty magazynowe Poprawiono mechanizm tworzenia dokumentu rozchodowego z listy zaznaczonych zasobów magazynowych. Dotychczas utworzony dokument pobierał inne zasoby niż zaznaczone w przypadku, gdy w jego definicji włączono automatyczne wskazywanie zasobów.

Moduł Kadry i Płace

Poprawione funkcje

Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa Poprawiono rozrzucanie ulgi podatkowej, w przypadku naliczania kilku list płac wraz z dodatkiem niepodlegającym uldze.

Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa Poprawiono wyświetlanie wartości ulgi podatkowej. W pewnych przypadkach pomimo odliczenia od podatku prawidłowej wartości, na wypłacie na zakładce Podatki wartość ulgi podatkowej była podwajana.

Podatek Poprawiono naliczanie zaliczki podatku dla osób zatrudnionych jednocześnie na etacie i umowie zlecenia, które należą do PPK. W przypadku rozliczania podatku od PPK według daty wypłaty, w zależności od kolejności rozliczania etatu lub zlecenia, w niektórych przypadkach zaliczka podatku liczyła się niepoprawnie.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej dla pracownika poniżej 26 r.ż. w przypadku, gdy na wypłacie w danym miesiącu następuje przekroczenie limitu zwolnienia z podatku. Jeżeli na wypłacie składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku została ograniczona do wysokości podatku, następowało również niesłuszne ograniczenie składki zdrowotnej 9%. Składka zdrowotna 9% będzie ograniczana do wysokości podatku tylko w przypadku, gdyby bez stosowania zwolnienia z podatku osób poniżej 26 r.ż. również należałoby ją ograniczyć.

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca przebywa w Polsce, a część za granicą. Wynagrodzenie zasadnicze godzinowe za czas pracy było niepotrzebnie uzupełniane za czas nieobecności nieusprawiedliwionej niepłatnej.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy zasiłku chorobowego, w przypadku wliczania do podstawy miesięcy, w których wystąpił urlop bezpłatny. Wynagrodzenie było przyjmowane do podstawy zasiłku bez uzupełnienia za czas urlopu bezpłatnego.

Podstawa chorobowego Poprawiono wliczanie premii rocznej do podstawy zasiłku w przypadku, gdy w danym miesiącu została uwzględniona premia roczna za rok wcześniejszy niż poprzedzający nieobecność, a następnie po wypłacie dodano nieobecność na pozostałe dni tego samego miesiąca. W sytuacji rozliczania dodanej nieobecności po wypłacie premii rocznej za rok poprzedni, podstawa zasiłku była niepotrzebnie ponownie przeliczana z uwzględnieniem premii rocznej za rok poprzedni.

e-Deklaracje PIT Poprawiono generowanie następujących e-deklaracji: PIT-11(26), PIT-4R(11), PIT-8AR(10), PIT-R(20), PIT-8C(10), IFT-1(16), IFT-1R(16). W sytuacji, kiedy w nazwie firmy (np. w przypadku klienta biura rachunkowego) znajdowały się przecinki, to na e-deklaracji nazwa tej firmy generowała się niepoprawnie.

Wydruki

Nieobecności ZUS Poprawiono działanie raportu "Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń". W przypadku kiedy nieobecności ZUS importowane były z PUE, a raport wywoływany był do arkusza Excel, to błędnie wyświetlane były daty w okresie niezdolności do pracy. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji "Wynagrodzenia i zasiłki".

 

Szczegóły znajdziesz w ulotce.

Zobacz ulotkę do wersji 2012.4.9

instalator enova365 2012.4.9

 

Uwaga!

Konwersja baz enova365 do wersji 2012 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 2001.0.0