Wersja 2012.4.8 z dnia 19.02.2021

Wersja 2012.4.8 (2012.4.8.0) z dnia 19.02.2021

19 lutego 2021 opublikowana została wersja 2012.4.8 enova365 zawierająca następujące poprawki:

Kadry i płace

Deklaracje PIT. Poprawiono wykazywanie składek na deklaracji PIT-11 dla pracownika poniżej 26 lat oddelegowanego do pracy za granicą do kraju, w którym obowiązuje zasada proporcjonalności w sposobie unikania podwójnego opodatkowania.Dotychczas w niektórych przypadkach pojawiały się ujemne lub nieprawidłowe wartości w pozycjach dotyczącej składek ZUS.

Zajęcia komornicze. Zmodyfikowano wyliczanie kwoty wolnej od zasiłków. Kwota najniższej emerytury będzie zawsze dzielona przez 30 zamiast przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu.

Zajęcia komornicze. Poprawiono naliczanie kwoty wolnej od zajęcia wynagrodzenia, w przypadku rozliczania osób podlegających składkom PPK. Jeżeli składka PPK pracownika była naliczana według obniżonego procentu, to kwota wolna od zajęć wyliczana była z uwzględnieniem pełnej składki pracownika PPK (2%), zamiast obniżonego procentu składki PPK zastosowanego u pracownika.

Podstawa zasiłku. Poprawiono przeliczanie na wniosek podstawy zasiłku w okresie ciąży bądź zasiłku macierzyńskiego, dla pracowników z obniżonym wymiarem etatu ze względu na COVID-19. W przypadku konieczności naliczenia podstawy zasiłku z miesięcy poprzedzających obniżenie wymiaru etatu, do podstawy nie były wliczane miesiące sprzed aktualizacji kartoteki pracownika, która była wprowadzona przed obniżeniem wymiaru etatu.

Handel

Dokumenty handlowe. Poprawiono działanie czynności Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu. W poprzednich wersjach 2012 użycie czynności skutkowało niewłaściwym wyliczeniem wartości magazynowej w pozycjach dokumentu, jeśli za pomocą czynności zmieniano ceny tylko wybranych pozycji.

Opłata cukrowa. Poprawiono wydruk Opłata cukrowa wg towarów. Ujednolicono filtrowanie danych źródłowych ze Sprawozdaniem CUK-1. Dotąd w niektórych specyficznych przypadkach konfiguracji dokumentów handlowych raporty dawały rozbieżne wyniki.

Opłata cukrowa. Poprawiono algorytm wyliczania danych do deklaracji CUK-1. Dotychczas objętość sprzedanych napojów bez cukru, ale zawierających taurynę, niepotrzebnie powiększała ilość mililitrów w sekcji C1. Wartość opłaty w tej sekcji była poprawna. Takie napoje powinny być ujęte wyłącznie w sekcji C3, gdyż sekcja C1 obejmuje napoje zawierające cukier lub słodzik.

e-Sklepy Konektor. Zoptymalizowano pobieranie zamówień z PrestaShop poprzez wyeliminowanie pobierania nadmiernej ilości danych.

 

Zobacz ulotkę do wersji 2012.4.8

Pobierz wersję 2012.4.8 (standard)