Wersja 2006.1.1 z dnia 27.08.2020

Została opublikowana  wersja enova365 o numerze 2006.1.1  - wersja zawiera następujące zmiany:.

Kadry i Płace

Dokumenty PPK. Na deklaracji Rozliczenie składek PPK umożliwiono oznaczenie czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej. Dodatkowo umożliwiono rozliczenie zwrotu składek niesłusznie naliczonych na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK, które zostaną oznaczone jako niepodlegające wysłaniu.
PPK. Zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK. Nagłówek dokumentu zgodnie z dokumentacją zawiera tekst: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>. Dodatkowo w deklaracji uczestnika usunięto pole
PPK. Poprawiono rozrzucanie kwoty przychodu od PPK u pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej, w przypadku naliczania kilku deklaracji PPK w trakcie jednego miesiąca.
Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki: Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020...31.10.2020 Obowiązujące od 01.09.2020: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.024,48 zł, Minimalne wynagrodzenie uczniów: I rok nauki - 251, 22 zł II rok nauki - 301,47 zł III rok nauki - 351,71 zł Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy - 200,98 zł. Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.10.2020 przyjmie wartość 96,7%.
Koszty uzyskania przychodu. Dodano metodę PodstawaKoszty50 do wykorzystania w definicji elementu wynagrodzenia. Metoda pozwala na naliczania innych kosztów uzyskania przychodów niż ustawione na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce "Deklaracje".

Szczegóły znajdziesz w ulotce.

 

Zobacz ulotkę do wersji 2006.1.1


instalator enova365 2006.1.1