Nowa wersja enova365 2212.3.8

Opublikowana została wersja enova365 2212.3.8

W wersji opublikowano przede wszystkim kolejną transzę funkcjonalności związanych ze zmianami w przepisach, które obowiązują od 2023 roku.

Zmiany w przepisach dotyczą Klientów posiadających moduły Kadry Płace oraz Księgowość.

Najważniejsze zmiany w wersji 2212.3.8:

W module Kadry Płace:

  • Na liście pracowników w czynnościach dodano nową operację seryjną Operacje PPK/Automatyczne wznowienie uczestnictwa. Operacja ta umożliwi seryjne wygenerowanie „Deklaracji uczestnika” typu „Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK” dla pracowników, którzy wcześniej byli zgłoszeni do PPK, następnie złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a teraz objął ich obowiązek ponownego autozapisu do PPK.
  • Zaktualizowano wskaźniki w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.03.2023 r.: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6733,49 zł, Najniższe wynagrodzenie uczniów, Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 269,34 zł, Najniższa emerytura: 1588,44 zł;

 W module Księgowość:

  • Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 32 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 18, CIT-8/BR(9), CIT-IP do wersji 4, CIT-WZ do wersji 3 oraz CIT-KW do wersji 3. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

 

Szczegóły znajdziesz w ulotce.

Zobacz ulotkę do wersji 2212.3.8

instalator standard enova365 2212.3.8

instalator multi enova365 2212.3.8