Nowa wersja 15.4.1

Wersja 15.4.1 - 04.04.2019 - przede wszystkim zawiera  nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami.

 

Według treści rozporządzenia dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mógł być stosowany do dnia 1 kwietnia 2019 r, natomiast według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje przy Ministerstwie Finansów, w praktyce deklaracja CIT-8(27) w wersji elektronicznej może być stosowana po upływie 14  dni liczonych od daty opublikowania schemy
e-deklarcji w dniu 29.03.2019 r.

Ponadto, wersja 15.4.1 została wyposażona w mechanizm wspomagający przygotowania korekt do e-sprawozdań.
Szczegóły dotyczące pozostałych zmian w tej wersji zostały opisane w ulotce do wersji.
W związku z tym, że okres sporządzania i podpisywania cyfrowo e-sprawozdań upłynął z datą 31.03.2019. A część Klientów sporządzała je przy pomocy wersji 15.3, w której opis jednego z pól mógł spowodować niepoprawne uzupełnienie jego wartości w pliku finalnym XML.

 

Zobacz ulotkę do wersji 15.4.1

Pobierz wersję 15.4.1 (standard)